அமெரிக்கா தலைமையிலான ராணுவ கூட்டுப் படைகள் சிரியா மீது வான் வழி, ஏவுகணைத் தாக்குதல்

அமெரிக்கா தலைமையிலான ராணுவ கூட்டுப் படைகள் சிரியா மீது வான் வழி மற்றும் ஏவுகணைத் தாக்குதல்களை தொடங்கின. சிரியாவில் அதிபர் பஷர் அல் ஆசாத்துக்கு எதிரான கிளர்ச்சி

Read more